Музичного керівника

З метою ефективного розв’язання питань музично-естетичного розвитку, у дошкільному закладі створене сучасне розвивальне середовище. Музична зала оснащена музичним центром, є добірка компакт-дисків із записами народної, класичної музики; дитячі музичні інструменти, музичні іграшки, атрибути, костюми.

         Музичний керівник проводить планомірну роботу щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з розвитку творчих здібностей малюків. Впроваджуються різні види музичних занять, на яких забезпечується формування музичних здібностей, виконавських умінь дітей, стимулюється їх творчість. Педагог виховує у дітей  любов та інтерес до музики, знайомить їх з різними музичними творами, залучає дошкільників до співу, ритміки, гри на дитячих інструментах, вчить передавати образи у музично-ритмічних рухах, пісенних імпровізаціях, в іграх і драматизації використовуючи  систему музичного виховання Карла Орфа, мовленнєві та музично-рухові вправи за системою Карла Орфа.

         Системність і цілісність освітнього процесу досягається через добір методів і прийомів у відповідності з етапами засвоєння дітьми музичних завдань різного ступеня складності, вміло застосовується індивідуальний підхід та ейдетика у вивченні текстів і пісень.

         Розвитку творчих здібностей дітей сприяє робота гуртка «Казка» (музично-театралізована діяльність), керівник – Сікалова В.В., музичний керівник. Гурткова робота організована з урахуванням інтересів, природних нахилів та здібностей вихованців. Театралізована діяльність допомагає дітям долати боязкість, невпевненість у собі, сором’язливість, розвивати мовленнєві та музично-естетичні здібності. Театралізовані заняття допомагають всебічно розвивати дитину. Свої досягнення діти демонструють на святах, розвагах.

        Згідно з річним планом роботи в дошкільному навчальному закладі проводяться свята, розваги, тематичні заняття.
        До вирішення завдань з художньо-естетичного розвитку залучаються батьки, які допомагають  у створенні естетичних умов організації життєдіяльності дітей та в організації освітнього процесу. Батьки приймають активну участь у підготовці та проведенні дитячих свят та розваг.